ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

2017/18.

Годишњи извештај Тима за самовредновање, подтима „Подршка ученицима“

Полугодишњи извештај Тима зa самовредновање, подтима „Подршка ученицима“

2018/19.

План рада Тима за самовредновање, подтима „Поодршка ученицима“ 2018-19 

„Река речи и осећања“ припрема за реализацију радионице и извештај

Вуковање припрема за реализацију радионице и извештај

Advertisements
%d bloggers like this: